Evlilik Duası no image

Published on Mayıs 6th, 2016 | by Medyum Olcay

0

Aşık Olduğum Kişiyle Evlenebilme Duası

Aşık Olduğum Kişiyle Evlenebilme Duası, Bu hayatta her insanın bir eşi, onun için biçilmiş bir kaftan sayılabilecek bir kişi daha vardır. Siz de uzun süredir uzaktan sevdiğiniz, çok aşık olduğunuz kadın ya da erkekle evlenmeyi düşlüyor ve onun sizin için uygun kişi olduğunu düşünüyorsanız, iyi dileklerinizle birlikte her gün aşağıdaki sözleri akşam namazından sonra 10 kere tekrarlayın. Bu sözler aslında her insana iyilik, güzellik dileyen, yaşadığımız şu hayatta azaptan koruyacak dileklerdir ancak etkilidir ve aşık olduğunuz insanı düşünerek bunu yaptığınızda evrene yayacağınız o güzel dileklerle istediğinizin size gelmesi için faydası olacaktır.Bu sözleri akşam namazınızı kıldıktan sonra 10 kere güzel dilekleriniz ve aşık olduğunuz kişiyi düşünerek tekrarlayın: Rabbenâ âtinâ fid dünyâ haseneten ve fil âhirati haseneten ve ginâ azâben nâr. Allahümme inııî es’elüke yâ seraî-u bismike’s-semi-ul-lezi besatte nurahü fî etvaril mevcudati fekabilet kuva es-maıha min bereketi aşarin nuril mebsuti feli zelleha sem-maun acaibun garaibi tersıyye-ı elhani efnani meanil esrar-i’I ilahiyyeti fî efnani mesani! kelimati ir-rabbaniyyeti kabü-Ien mücerreden an gaşyeti kedurati’s sıfatı! beşeriyeti ven nüutil cismaniyyeti münezzehen an zulmeti keşaifı ketaib etaba-ı en nefsaniyeti ferakat leha min araisi meani mesani tilkel kelimati libse mesani et tecelliyati ve ebrarte leha fülkel kulubi şumuse envaril guyubi taliaten min metali-ıl müşahedati fetenezzehet fî riyadi’l kerimi ve tebahharat fî meyadini bi satîni elkademi felem tahzen alâ mafati ve lem tefrah bima hüve âtin fe sübhaneke allahümme min kerîmin ma ekrameke ve tealeyte min rahîmin ma erhamüke edhakte min riyadıl keremi ver rahmeti süğura ehli’s-seadati fak-tafetha kulübe evliyaike bi enamili el ınayati es’elüke alla-hümme bima ev da’tehü fî haze’d-duai’l azimi min meknûni esrarike ve mahzuni envarike en tağmiseni fî bahri! keremi ve’r-rahmeti ve en temlikeni zimame’l fadli ve’n-ni’meti hatta tenekade ileyye sıabü’l umûri ve yenkeşife li min acaibil mülki ve’l meleküti külle nurin yâ Nuran nuri yâ semîu vef’al li keza ve keza bi rahmetike yâ erhamer rahimîn.

Bir önceki yazımız olan Sevgilimle Evlenebilmek İçin Dua başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bu Dua Arkadaşın İle Paylaş


Hakkımda

Her Türlü Soru,Fikir ve Bilgi Örenmek İçin WhatsApp Ulaşım 0532 367 13 25Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to Top ↑