Aşk Duaları no image

Published on Şubat 3rd, 2016 | by Medyum Olcay

0

Aşk Acısına Son Veren Büyü

ask-acisina-son-veren-buyuAşk Acısına Son, aşık olmak dünyadaki en güzel histir. Bunun bir açıklaması yada kimyası aranız ama kendimizi bize iyi hissettirmesi diye düşünsekte bazı aşklar bize çok kötü hissettirir buna rağmen sevgililik kıskanmalar devam eder. Kişide sevdiğimiz şey aslında kendimizde görmek istediğimiz şeylerdir. Aşk sevdiğin kişi ile birlikteyken güzeldir ama eğer o kişi yoksa ve sizi terketmişse işte o zaman da sorunların en büyüğü başlar. Aşk acısı tarifsiz bir acıdır. Aslında birisini sevmemiz kendimizi sevmemizdendir bu nedenle o kişiyi kaybettiğimiz de kendimizi kaybolmuş hissederiz. Aşk acısına son verecek büyü çözümlerimizi öğrenmek için bizimle iletişime geçiniz. Yandaki vefki yazıp aşağıdaki duayı okuyunuz. Dua budur: Ve iz kaletil melaiketü ya meryemü innellahestafaki ve tahheraki vastafaki ala nisail alemın.Ya meryemuknütı li rabbiki vescüdı verkeıy mear rakiıyn.Zalike min embail ğaybi nuhıyhi ileyk* ve ma künte ledeyhim iz yülkune aklamehüm eyyühüm yekfülü meryeme ve ma künte ledeyhim iz yahtesımun.İz kaletil melaiketü ya meryemü innellahe yübeşşiruki bi kelimetim minhüm ismühül mesıhu ıysebnü meryeme vecıhen fid dünya vel ahırati ve minel mükarrabın.Ve yükellimün nase fil mehdi ve kehlev ve mines salihıyn.Kalet rabbi enna yekunü lı veledüv ve lem yemsesnı beşer* kale kezalikillahü yahlüku ma yeşa’* iza kada emran fe innema yekulü lehu kün fe yekun.Yeıdühüm ve yümennıhim ve ma yeıdühümüş şeytanü illa ğurura.Ülaike me’vahüm cehennemü ve la yecidune.Vellezıne amenu ve amilus salihati senüdhılühüm cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ebeda va’dellahi hakka ve men asdeku minellahi kıyla.Leyse bi emaniyyiküm ve la emaniyyi ehlil kitab mey ya’mel suey yücze bihı ve la yecid lehu min dunillahi veliyyev ve la nesıyra.Ve mey ya’mel mines salihati min zekerin ev ünsa ve hüve mü’minün fe ülaike yedhulunel cennete ve la yuzlemune nekıyra.Ve men ahsenü dınem mimmen esleme vechehu lillahi ve hüve muhsinüv vettebea millete ibrahıme hanıfa vetetehazellahü ibrahıme halila.Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kanellahü bi külli şey’im mühıyta.Ve yesteftuneke fin nisa’ kulillahü yüftıküm fıhinne ve ma yütla aleyküm fil kitabi fı yetamen nisaillatı la tü’tunehünne ma kütibe lehünne ve terğabune en tenkihuhünne vel müstad’afıne minel vildani ve en tekumu lil yetama bil kıst ve ma tef’alu min hayrin fe inellahe kane bihı alıma.Ve inimraetün hafet mim ba’liha nüşuzen ev ı’radan fe la cünaha aleyhima ey yusliha beynehüma sulha ves sulhu hayr ve uhdıratil enfüsüş şuhh ve in tuhsinu ve tetteku fe innellahe kane bi ma ta’melune habıra.Ve len testetıy’u en ta’dilu beynen nisai ve lev harastüm fe la temılu küllel meyli fe tezeruha kel müalekah ve in tuslihu ve tetteku fe innellahe kane ğafurar rahıyma.Ve iy yeteferraka yuğnillahü küllem min seatih ve kanellahü vasian hakıma.Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve le kad vessaynellezıne utül kitabe min kabliküm ve iyyaküm enittekullah ve in tekfüru fe inne lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kanellahü ğaniyyen hamıda.

Bir önceki yazımız olan Sevdiğim Kişi Bana Nasıl Aşık Olur Büyüsü başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bu Dua Arkadaşın İle Paylaş

Tags: , , , , , , , ,


Hakkımda

Her Türlü Soru,Fikir ve Bilgi Örenmek İçin WhatsApp Ulaşım 0532 367 13 25Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to Top ↑