Genel no image

Published on Mayıs 6th, 2016 | by Medyum Olcay

0

Nişanlının Senden Bıkmaması İçin büyü

Nişanlının Senden Bıkmaması İçin büyü, nişanlınız daha evlenemeden bir ton arıza çıkarıyor ve siz bu evliliği çok isteyipte sevdiğiniz nişanlınızı kaybetmekten korkuyorsanız aşk büyüsü ile onu kendinize aşık edip bağlayabilirsiniz. Daha kolay bir şekilde acı çekmeden sonuca ulaşırsınız. Nişanlılık evliliğe adım atmak bir ön adımdır ve nişanlşılıkta evliliğin temelleri atılır. İşte bu temeller sağlam olsun istiyorsanız eğer aşk büyüsü sizin için tek çaredir.Nişanlının Senden Bıkmaması İçin büyü konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz. dua budur: Allahümme inııî es’elüke yâ seraî-u bismike’s-semi-ul-lezi besatte nurahü fî etvaril mevcudati fekabilet kuva es-maıha min bereketi aşarin nuril mebsuti feli zelleha sem-maun acaibun garaibi tersıyye-ı elhani efnani meanil esrar-i’I ilahiyyeti fî efnani mesani! kelimati ir-rabbaniyyeti kabü-Ien mücerreden an gaşyeti kedurati’s sıfatı! beşeriyeti ven nüutil cismaniyyeti münezzehen an zulmeti keşaifı ketaib etaba-ı en nefsaniyeti ferakat leha min araisi meani mesani tilkel kelimati libse mesani et tecelliyati ve ebrarte leha fülkel kulubi şumuse envaril guyubi taliaten min metali-ıl müşahedati fetenezzehet fî riyadi’l kerimi ve tebahharat fî meyadini bi satîni elkademi felem tahzen alâ mafati ve lem tefrah bima hüve âtin fe sübhaneke allahümme min kerîmin ma ekrameke ve tealeyte min rahîmin ma erhamüke edhakte min riyadıl keremi ver rahmeti süğura ehli’s-seadati fak-tafetha kulübe evliyaike bi enamili el ınayati es’elüke alla-hümme bima ev da’tehü fî haze’d-duai’l azimi min meknûni esrarike ve mahzuni envarike en tağmiseni fî bahri! keremi ve’r-rahmeti ve en temlikeni zimame’l fadli ve’n-ni’meti hatta tenekade ileyye sıabü’l umûri ve yenkeşife li min acaibil mülki ve’l meleküti külle nurin yâ Nuran nuri yâ semîu vef’al li keza ve keza bi rahmetike yâ erhamer rahimîn.
Yıkarıdaki duayı yatsı namazından güneş doğanan kadar her gece okumaya devam edin. Etki görünce bırakın. Etki gördüğünüzü anlamak ve etkiyi hızlandırmak için sevdiğiniz kişi ile karşılaşmanız çok önemlidir.

Bir önceki yazımız olan Sevgilimle Barışmak İçin Dua başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bu Dua Arkadaşın İle Paylaş


Hakkımda

Her Türlü Soru,Fikir ve Bilgi Örenmek İçin WhatsApp Ulaşım 0532 367 13 25Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to Top ↑