Genel no image

Published on Aralık 17th, 2015 | by Medyum Olcay

0

Sevdiğini Nasıl Etki Altına Alırsın

Sevdiğini Nasıl Etki Altına Alırsın, sevdiğiniz kişiyle ne derecede ne kadar süre ile yada ne şekilde beraber olduğunuzun bir önemi yoktur. O kişinin üzerinde etkiniz yoksa hiç bir anlamı da yoktur. Birisini etkilemek için de en kolay yapabileceğiniz şey büyüdür fakat büyüde sizin yapabileceğiniz bir şey değildir. Sevdiğini Nasıl Etki Altına Alırsın konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz. dua budur: Her türlü dilek için Besmele-i Şerifi 600 defa okuduktan sonra şu duayı bir defa okursan, Allah’ın izniyle dileğin yerine gelir.Okunacak budur:Vellezani ye’tiyaniha minküm fe azuhüma fe in taba ve asleha fe a’ridu anhüma innellahe kane tevvaber rahıyma.İnnemet tevbetü alellahi lillezıne ya’melunes sue bi cehaletin sümme yetubune min karıbin fe ülaike yetubüllahü aleyhim ve kanellahü alımen hakıma.Ve leysetit tevbetü lillezıne ya’melunes seyyiat hatta iza hadara ehadehümül mevtü kale innı tübtül ane ve lellezıne yemutune ve hüm küffar ülaike a’tedna lehüm azaben elıma.Ya eyyühellezıne amenu la yehıllü leküm en terisün nisae kerha ve la ta’duluhünne li tezhebu bi ba’dı ma ateytümuhünne illa ey ye’tıne bi fahışetim mübeyyineh ve aşiruhünne bil ma’ruf fe in kerihtümuhünne fe asa en tekrahu şey7ev ve yec’alellahü fıhi hayran kesıra.Allâhümme innî es’elüke bi azameti. Bismillâhirrahmâ-nirrahîm ve es’elüke bi celâli. Bismillâhirrahmânirrahîm ve es’elüke bi cemâli.Bismillâhirrahmânirrahîm ve es’elüke bi kemâli. Bismillâhirrahmânirrahîm ve es’elüke besnâi. Bis-millâhirrahmânirrahîm ve es’elüke bi behâi. Bismillâhirrahmânirrahîm ve es’elüke bi senâi. Bismillâhirrahmânirrahîm ve es’elüke bi alâi. Bismillâhirrahmânirrahîm ve-es’elüke bi ziyâi. Bismillâhirrahmânirrahîm ve es’elüke bi nûri. Bismillâhirrahmânirrahîm ve es’elüke bi fedâilü. Bismillâhirrahmânirrahîm ve es’elüke bi tasrîfu. Bismillâhirrahmânirrahîm ve es’elüke bi hasaisu. Bismillâhirrahmânirrahîm ve es’elüke bi makâmı. Bismillâhirrahmânirrahîm ve es’elüke bi letâifu. Bismillâhirrahmânirrahîm ve es’elüke bi esrârı. Bismillâhirrahmânirrahîm ve es’elüke bi heybeti. Bismillâhirrahmânirrahîm ve es’elüke bi rekâiki. Bismillâhirrahmânirrahîm ve es’elüke bi dekaiki. Bismillâhirrahmânirrahîm ve es’elüke bi mülüki. Bismillâhirrahmânirrahîm ve es’elüke bi hurûfi. Bismillâhirrahmânirrahîm ve es’elüke bi ibtidai. Bismillâhirrahmânirrahîm ve es’elüke bi intihâi. Bismillâhirrahmânirrahîm ve es’elüke bi imdâdi. Bismillâhirrahmânirrahîm ve es’elüke bi hatâti. Bismillâhirrahmânirrahîm en tedhulenî fî kinefihai ve temuddeni min mede-deha ve nerzukini bi hakkıhâ İlâhî elki ileyye müftahun el uzunillezî hüve kafu’l maarifi hattâ entekâ fî külli bidayeti bismike’l bedîi’l bakî’l barri’l bâriu el baisu el basitu el batmu’l-lezî iftetahat bihi külli rakimin mesturin ve ente bilâ hüve fe ente bedîu külli şey’in ve bariihi leke’l hamdu yâ barri alâ külli bidayeti ve leke’l şükri yâ bakî alâ külli nihayeti’l baisi nekele hayrun batinıı’l bevatinu baliği âyâti’l umuri külliha basitun erzaku’l âlemine bareke Allahümme aleyye fi’l ahirine kemâ barekte alâ seyyidinâ İbrâhîm in-nehü minke ve ileyke ve innehü. Bismillâhirrahmânirrahîm İlâhî es’elüke bibismillâhirrahmânirrahîm ve bicâhi seyyidi-na Muhammedin sallallâhü aleyhi ve selleme entef’ale lî kezâ ve kezâ inneke alâ külli şey’in kadîr.

Bir önceki yazımız olan Sevgilimle Barışmak İçin Dua başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bu Dua Arkadaşın İle Paylaş


Hakkımda

Her Türlü Soru,Fikir ve Bilgi Örenmek İçin WhatsApp Ulaşım 0532 367 13 25Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to Top ↑