Genel no image

Published on Aralık 23rd, 2013 | by Medyum Olcay

0

Sevgi mehebbet duası

Bismillahirrahmanirrahim

Amenerrasulu bimâ ünzile ileyhi mi’n-Rabbihî ve’l-mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusüllh. Lâ nüferriku beyne ehadin mi’n-rusülih. Ve kâlû semî’nâ ve eta’nâ gufrâneke Rabbena ve ileyke’l-masîr.Lâ yükellifu’llahu netsen ilâ vüs’ahâ. Lehâ mâ kesebet ve aleyhâ me’k-tesebet. Rabbenâ lâ tüâhiznâ innesînâ ev ahta’nâ, Rabbenâ velâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehû alel’llezîne min kablinâ, Rabbenâ vela tühammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih. Va’fu annâ, vağfir lenâ, ve’r-hamnâ, Ente Mevlânâ fe’n-surnâ ale’l-kavmi’l-kâfirin.

Sonuna kadar ve daha başka Allahu Tealanın kitabında bu yönde tavsif edilecek ve sayılacak daha birçok ayetler olmasına rağmen biz uzamasından korktuğumu ve kısa tuttuğumu ve işaretle yetindiğmiz için bu kadarıyla iktifa ediyoruz. Çünkü işaret akıllı kimse için yeterlidir. İşte bu ismi azam enbiya ve mürselinden vaarid olagelmiştir. Sonra bizde Allahu Tealanın şu sözünde bu ismi azami görüyoruz.

 

“İnnellezine kaaluu rabbunallahu sümmestegamu tetenezzelü aleyhimul me-laaikeh.” Ve diyoruz ki bütün peygamberleri Allahu Tealanın yüce kitabına bu ismi azamla ilgili göz gezdirdikten sonra bütün esmai husnanın şüphesiz bu ismi azama sıhhat olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde bir başka delil olarak sana rahman nedir diye sorulsa sen Allah’tır dersin. Yeri ve göğü geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı, bulutları ve yağmuru, denizleri ve ırmakları, gezeğenleri ve hayvanları, ağaçları ve cinleri, insanları ve melekleri, cenneti ve ateşi, ve bütün mahlukatı kim yarattı denilse sen yinebir ve tek olan yarattı dersin (El va-hidul ehad) Ve yine sorulsa kimdir bu bir ve tek olan (el vahidul ehad) böylece yine bir başka isme ihtiyaç duyulur. Ve o zaman sen o Allahtır dersin. Ve yine sorulsa Allah kimdir denilse artık cevab bitmiş hitab kesilmiştir. Ve bundan sonra ancak zorunlu olarak Allah demen gerekir. Bundan başka bir delil getirme veya kaçacak yer bulamazsın. Ancak ve ancak yapacağın şey bize teslim olmak ve vahidul kahhar olan Allahı ikrar etmektir. Çünkü o ismi azamdır ve bütün isimler ona döner. En iyisini Allah bilir. Bilki ey duran bu korunmuş sırrın ve bu hâzinenin üzerinde duran onun emri kaf ve nun arasındadır.

 

“İnnema emruhu iza erade şey’en en ye-kule lehu kün feyekuun.

Bilki Allah sana hidayet etti. Bu isim ile icabet bunları küfürden ona rasulüne iman ile geçici dünyadan ebedi aleme çıkarır. Denildi ki büyük ve yüce alim Âsıf b. Berhİya (r.a.) Belkısın arşını davut oğlu Süleyman (A.S.)a iki aylık yoldan göz açıp kapayıncaya kadar bir sürede bu ismi azam ile getirdi. Denilir ki o arş altın ve gümüşten idi. Ve inci, yakut ve cevahirle süslü idi. içerisinde yedi beyit vardı. Üzerinde yedi tane kilit vardı. Bununla ilgili şair şöyle der.

Belkıs ona doksan sene sahip oldu. En büyük güç en üstün kuvvet ile Arşının genişliği seksen bu’dur. Süsleri seçkin cevherlerden ve incilerden ve onun ayakları yakut ve saf altın ve gümüş idi.

Onun danışma meclisi bin kişi idi. Ve her birinin altında bin savaşçı vardı. Ve denildiki onun danışma meclisi üçyüzoniki kişi idi. Ve her birinin altında on bin savaşçı vardı. Bir başka söze göre nun danışma meclisi oniki idi ve onlardan her birinin emri altında yüzbin savaşçı vardı. En iyisini Allah bilir. Ne zamanki hüthüt onu gördü ve Süleyman (A.S.)’a durumu arz etti.

Bir önceki yazımız olan İstemediğin kişiyi evinden uzaklaştırmak için dua başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bu Dua Arkadaşın İle Paylaş


Hakkımda

Her Türlü Soru,Fikir ve Bilgi Örenmek İçin WhatsApp Ulaşım 0532 367 13 25Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to Top ↑