Genel no image

Published on Mayıs 6th, 2016 | by Medyum Olcay

0

Sevgilimle Barışmak İçin Dua

Sevgilimle Barışmak İçin Dua , Hayatınızda en sevdiğiniz, ailenizden sonra üstüne titrediğiniz tek kişi olan sevgilinizle bu aralar aranız iyi değil ve tartışıp duruyorsanız, bu konu hakkında birşeyler yapma zamanınız gelmiş demektir. Sevgilinizle aranızdaki tüm anlaşmazlıklar okuyacağınız dualar sayesinde azalacak, aranızdaki buzlar eriyecek ve belki yeniden birbirinize aşık olacak, mutlu günlerinize geri döneceksiniz. Bu dua seven kişiler arasındaki tüm husumetleri gideren, etkili bir duadır. Bizim tavsiyemiz, sevgilinizle barışana kadar her gün kuşluk vaktinde, sessiz bir ortamda iyice odaklanarak, içten dileklerinizle bu duayı 3 kere üstüste okumanız. Böylece etkisi daha baki kalacak ve sevgilinizle mutlu günleriniz çabucak geri gelecektir.Salâtü Tünciye Allâhümme salli ğalâ Muhammedin ve ğalâ âli Muhammed. Salâten tüncinâ bihâ min cemîğil-ehvâli ve’l-âfât ve tagdî lenâ bihâ min cemîği’l hâcât. ve tüdahhirunâ bih3a min cemîği’s-seyyiât. ve terfeğunâ bihâ ğındeke eğlâ’d-Deracât. ve tübelliğunâ bihâ egsâ’l-ğayât min cemîğil hayrâti fi’l-hayâti ve bağde’l-memât. Bi rahmetike yâ erhamer rahimîn.Rabbenâ âtinâ fid dünyâ haseneten ve fil âhirati haseneten ve ginâ azâben nâr. Allahümme inııî es’elüke yâ seraî-u bismike’s-semi-ul-lezi besatte nurahü fî etvaril mevcudati fekabilet kuva es-maıha min bereketi aşarin nuril mebsuti feli zelleha sem-maun acaibun garaibi tersıyye-ı elhani efnani meanil esrar-i’I ilahiyyeti fî efnani mesani! kelimati ir-rabbaniyyeti kabü-Ien mücerreden an gaşyeti kedurati’s sıfatı! beşeriyeti ven nüutil cismaniyyeti münezzehen an zulmeti keşaifı ketaib etaba-ı en nefsaniyeti ferakat leha min araisi meani mesani tilkel kelimati libse mesani et tecelliyati ve ebrarte leha fülkel kulubi şumuse envaril guyubi taliaten min metali-ıl müşahedati fetenezzehet fî riyadi’l kerimi ve tebahharat fî meyadini bi satîni elkademi felem tahzen alâ mafati ve lem tefrah bima hüve âtin fe sübhaneke allahümme min kerîmin ma ekrameke ve tealeyte min rahîmin ma erhamüke edhakte min riyadıl keremi ver rahmeti süğura ehli’s-seadati fak-tafetha kulübe evliyaike bi enamili el ınayati es’elüke alla-hümme bima ev da’tehü fî haze’d-duai’l azimi min meknûni esrarike ve mahzuni envarike en tağmiseni fî bahri! keremi ve’r-rahmeti ve en temlikeni zimame’l fadli ve’n-ni’meti hatta tenekade ileyye sıabü’l umûri ve yenkeşife li min acaibil mülki ve’l meleküti külle nurin yâ Nuran nuri yâ semîu vef’al li keza ve keza bi rahmetike yâ erhamer rahimîn.

Bir önceki yazımız olan Sevdiğimin Büyük Pişmanlıkla Dönmesi İçin Dua başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bu Dua Arkadaşın İle Paylaş


Hakkımda

Her Türlü Soru,Fikir ve Bilgi Örenmek İçin WhatsApp Ulaşım 0532 367 13 25Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to Top ↑